HPE StoreOnce – giải pháp bảo vệ dữ liệu dựa trên nền tảng điện toán đám mây lai thế hệ mới