Dell EMC PowerStore Scalable All-Flash Storage

Xu hướng thị trường cùng các đổi mới công nghệ đang làm thay đổi cách thức được các công ty sử dụng để tiếp cận chiến lược về trung tâm dữ liệu. Ngày nay, các nhà quản lý IT cần phải nâng cao độ sẵn sàng và mức độ phản hồi của hệ thống trong khi vẫn phải cắt giảm chi phí hơn nữa. Các cơ sở hạ tầng cũ kỹ, làm tăng chi phí năng lượng và chi phí làm mát, tốn diện tích lưu trữ là những mối bận tâm khiến các công ty không những phải cải thiện, mà còn phải chuyển đổi cách tiếp cận trong các bước kinh doanh và quản lý trung tâm dữ liệu.

Trong giai đoạn này, điều quan trọng là các nhà cung cấp giải pháp phải đóng vai trò như là một cố vấn tin cậy của khách hàng. Bạn cần phải không chỉ hiểu rõ các xu thế lớn trên thị trường đang ảnh hưởng tới trung tâm dữ liệu mà còn phải hiểu rõ cả những khó khăn trong kinh doanh của khách hàng – và đáp ứng nhu cầu của họ bằng những giải pháp hiệu quả (thậm chí là có thể mang lại lợi nhuận) để đáp ứng những yêu cầu đó. Việc có được những kiến thức này sẽ giúp tạo ra sự khác biệt cho nhà cung cấp giải pháp và giúp họ trở thành một giá trị không thể thiếu của khách hàng.

Với danh mục giải pháp tiên tiến hàng đầu, một danh mục dịch vụ xuất sắc, các chương trình hỗ trợ hiệu quả và nhiều thập kỷ kinh nghiệm thành công, Tech Data sẽ giúp bạn cung cấp các công nghệ trung tâm dữ liệu để nâng cao hiệu quả kinh doanh cho khách hàng của mình.

Các công nghệ chính về trung tâm dữ liệu:

  • Cơ sở hạ tầng Hội tụ
  • Cơ sở hạ tầng siêu hội tụ
  • Các nền tảng tích hợp
  • Máy chủ và Cơ sở hạ tầng
  • Giải pháp lưu trữ
  • Giải pháp ảo hóa
  • Trung tâm dữ liệu được định nghĩa bằng phần mềm