HPE StoreOnce – giải pháp bảo vệ dữ liệu dựa trên nền tảng điện toán đám mây lai thế hệ mới

Tổ chức của bạn phụ thuộc vào dữ liệu để luôn sẵn sàng và an toàn – cho dù là bạn cần sử dụng dữ liệu ở đâu và vào lúc nào đi nữa. Trong một môi trường luôn hoạt động, ảnh hưởng về mặt tài chính và kinh doanh của sự cố gián đoạn hoạt động đột xuất và mất mát dữ liệu có thể là rất nghiêm trọng.

Hệ thống HPE StoreOnce thế hệ mới cung cấp một nền tảng bảo vệ dữ liệu được phát triển dành cho môi trường điện toán đám mây với khả năng mở rộng từ quy mô văn phòng ở xa cho đến các doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ lớn nhất. Giải pháp HPE StoreOnce thế hệ mới có thể giúp bạn cắt giảm chi phí, hạ thấp rủi ro và độ phức tạp bằng khả năng bảo vệ tốc độ siêu nhanh trong trung tâm dữ liệu, đồng thời cung cấp một giải pháp lưu trữ dài hạn và khôi phục sau thảm họa có chi phí thấp.

Liên hệ Tech Data – HPE ngay để nhận tư vấn về sản phẩm này.