Nghề nghiệp

Năng động
Hoạt động, đa dạng và đổi mới: đó là chiến lược của chúng tôi, cung cấp nền tảng cho hoạt động kinh doanh của Tech Data và là một nơi để bạn phát triển nghề nghiệp.

Ý nghĩa
Bạn có muốn tạo ra sự khác biệt – từ ngày đầu tiên, bạn sẽ được khuyến khích để tham gia và đóng góp cho môi trường đổi mới của chúng tôi.

Cộng tác
Cho dù bạn làm ở vị trí kinh doanh trong văn phòng hay tham gia hoạt động tại trung tâm logistics của chúng tôi, bạn sẽ trở thành một phần của nhóm, góp phần giúp Tech Data trở thành lựa chọn hàng đầu của các đối tác.

Click vào đây để xem các vị trí đang tuyển dụng tại Tech Data.