Nâng cấp bảo mật doanh nghiệp với Microsoft Secure Score

Quá trình chuyển đổi số đang làm thay đổi mọi đặc tính trong phương thức hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, bao gồm cả phương thức nhận diện, xử lý và ứng phó với các rủi ro bảo mật của các công ty. Thấu hiểu điều đó, Microsoft Secure Score là câu trả lời cho bài toán bảo mật của doanh nghiệp, trao quyền cho người dùng toàn quyền quản lý và kiểm soát mức độ bảo mật an toàn của chính doanh nghiệp mình ở thời gian thực.

Dựa trên những tính năng nổi bật của Secure Score, Tech Data giới thiệu giải pháp Click-To-Run Secure Score, không chỉ phát huy tối đa những lợi ích sẵn có của Secure Score mà còn trang bị thêm Azure Automation giúp hỗ trợ người dùng đầu cuối cùng.

Click-to-Run Secure Score là gì?

Giải pháp tối ưu Secure Score Click-to-Run của Tech Data cho phép khách hàng áp dụng các chính sách Xác thực đa lớp (Multi-Factor Authentication – MFA) với người dùng đầu cuối. Phần mềm tự động tạo một nhóm người dùng Secure Score mà các nhà quản trị có thể bổ sung thêm theo nhu cầu.

 

Secure Score Click-to-Run của Tech Data còn sử dụng Azure Runbooks để kiểm tra và áp dụng chính sách với những người dùng mới và người dùng hiện tại hàng ngày để đơn giản hóa hoạt động quản lý CNTT. Sau khi triển khai, các doanh nghiệp có thể sử dụng Secure Score đánh giá rủi ro và đưa ra khuyến nghị nhằm nâng cao mức độ bảo mật cho người dùng Office 365 trong tổ chức.

Các tính năng chính:

 • Đề xuất khuyến nghị bảo mật tối thiểu và được cấu hình trước dựa trên các tiêu chuẩn cao nhất.
 • Sử dụng tính năng tự động hóa Azure Automation để tự động áp dụng các chính sách bảo mật với người dùng mới.
 • Công cụ đánh giá của Secure Score sử dụng thang điểm để phân tích rủi ro và đưa ra biện pháp để tăng cường bảo mật.
 • Tự động áp dụng các chính sách đối với quản trị viên và người sử dụng đầu cuối.

Điều gì khiến Click-To-Run Secure Score nổi bật?

Môi trường làm việc hiện đại với giải pháp Click-to-Run Secure Score từ Tech Data là sự kết hợp toàn diện của 3 yếu tố chính:

 • Microsoft Secure Score: cung cấp thông tin toàn diện về các tính năng bảo mật
 • Azure Automation: tự động hóa việc quản lý hoạt động của hệ thống
 • Click-to-Run: được cấu hình với các cài đặt bảo mật có sẵn

a) Microsoft Secure Score:

Microsoft Secure Score là một giao diện hiển thị tập trung, được hỗ trợ trong toàn bộ cơ sở dữ liệu tổ chức dựa vào thang điểm đánh giá bảo mật.

 • Sử dụng tính năng Click-to-Run của Secure Score để triển khai:
  • Người dùng Microsoft O365
  • Tự động hóa quá trình cấp bản quyền linh hoạt thông qua chương trình CSP
  • MFA được cấu hình sẵn dành cho quản trị viên hệ thống

Secure Score được cung cấp miễn phí cho khách hàng của bạn!

b) Azure Automation:

Azure Automation là công nghệ tự động hóa hoạt động trên nền tảng điện toán đám mây, cung cấp dịch vụ cấu hình và tự động hóa các dịch vụ. Công nghệ này bao gồm các chức năng bao gồm hỗ trợ kiểm soát trong quá trình triển khai và vận hành.

 • Sử dụng tính năng Secure Score Click-to-Run của Tech Data để triển khai:
  • Đăng ký Microsoft Azure
  • Tự động hóa quá trình cấp bản quyền linh hoạt thông qua chương trình CSP
  • Cấu hình sẵn các tính năng Azure Runbook và Watcher

Tính năng Azure Automation cung cấp 500 phút miễn phí mỗi tháng.

c) Click-to-Run:

Secure Score sử dụng Azure Automation là một giải pháp trong Modern Workplace của Tech Data.

 • Được triển khai ở thời điểm mua giải pháp:
  • Xác thực đa lớp (MFA) dành cho quản trị viên hệ thống
  • Hỗ trợ chính sách reset mật khẩu và thông báo reset mật khẩu.
 • Sau triển khai: Azure Runbooks sẽ triển khai các cài đặt dưới đây cho mọi người dùng mới.
  • Ghi nhật ký hoạt động của nhà quản trị và người dùng
  • Kiểm toán hộp thư
  • Bảo vệ tổng thể dữ liệu
  • Hỗ trợ các chính sách phòng tránh thất thoát dữ liệu
  • Hỗ trợ thiết lập lệnh chặn việc chuyển tiếp email cho bên thứ 3

Áp dụng cho doanh nghiệp?

 • Kết quả kinh doanh mang lại bao gồm:

  • Giảm thiểu rủi ro
  • Đơn giản hóa việc quản lý CNTT
  • Tăng hiệu suất
  • Tính bảo mật
  • Tuân thủ quy định
 • Các tình huống sử dụng:

  • Có được thông tin về trạng thái bảo mật trong các nhóm dưới đây: Định danh, Dữ liệu, Thiết bị, Ứng dụng, Hạ tầng Azure.
  • Quản lý rủi ro, Đánh giá rủi ro.
  • Hướng dẫn và Tư vấn bảo mật


Liên hệ ngay với đội ngũ Tech Data để được tư vấn thêm về việc sử dụng Secure Score Click-to-Run mang doanh nghiệp của bạn lên tầm cao mới:

Mr. Vũ Mạnh Đòan

Business Development Manager

Doan.VuManh@techdata.com