Thông tin hội thảo trực tuyến Tech Data – HPE, đăng ký ngay hôm nay!

Chúng ta đang sống trong giai đoạn chuyển đổi kỹ thuật số, trong đó khả năng tiếp cận các công nghệ số mới cho phép bạn định hình lại doanh nghiệp của mình theo những cách thức mới – tạo ra những trải nghiệm, sản phẩm và dịch vụ mới, đồng thời nâng cao hiệu suất hoạt động doanh nghiệp.

Cùng những xu thế mới nhất trong thị trường CNTT, đặc biệt là sự bùng nổ của Điện toán đám mây, Trung tâm dữ liệu cần đến những hình thái mới để có thể tối ưu hóa hạ tầng và kịp thời đưa ra những dịch vụ đến với khách hàng khi lớp ứng dụng của khách hàng ngày càng đỏi hỏi nhiều tài nguyên hơn.

Hơn thế nữa, sự bùng nổ của dữ liệu và sự gia tăng số lượng bản sao dữ liệu, các yêu cầu cao về cấp độ dịch vụ cùng sự phát triển của các mối đe dọa bảo mật và yêu cầu tuân thủ quy định đang gây áp lực về mặt chi phí và làm gia tăng rủi ro.

Tất cả những nội dung này sẽ được cập nhật thông qua chuyên đề hội thảo trực tuyến được thực hiện bởi HPE – Tech Data hàng quý.

Hãy đăng ký với Tech Data ngay hôm nay để nhận thông tin về chương trình hội thảo trực tuyến sắp tới.

Đăng ký tại đây

Xem video giới thiệu về hội thảo trực tuyến Tech Data – HPE