Trở thành đối tác

Tận dụng năng lực và nguồn lực của chúng tôi để phát triển cùng các công nghệ mới.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây, đại diện Tech Data sẽ liên hệ lại với bạn.

    Thông tin liên hệ

    Thông tin công ty


    Audio-VisualBackup and RecoveryBusiness ApplicationsCloud ComputingComponents, CRMDatacentreData ManagementData RecoveryDigital Imaging and PresentationDocument ManagementERP and Supply ChainFinance, Firewalls and VPNKnowledge ManagementManagement SoftwareMobile ComputingMobile Device ManagementMonitorsNetworkingNetwork ManagementOperating SystemsOptimization ToolsPeripheralsPower ProtectionRFIDSecurityServersSoftwareStorageTelecommunicationsTraining and CertificationUnified CommunicationsUPSVirtualisationVoIPWireless Technology (Wi-Fi).